ร้านบ้านเรา [Rarnbarnrao][1]

20

 

 
ที่ตั้ง
258/15 ชั้น 2 โรงภาพยนตร์ลิโด้ สยามสแควร์ ซอย 3 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์
0 2568 3857
อีเมล

Info@rarnbarnrao.com
เว็บไซต์
www.rarnbarnrao.com
ค่าเข้าชม
ไม่มี
ผู้เข้าชม
องค์กร
พื้นที่
ประวัติการก่อตั้ง
กิจกรรม
ผลงาน
งบประมาณ
การดำเนินงาน
ระเบียบประฏิบัติและข้อตกลง
แผนที่การเดินทาง
ข้อมูลบริเวณโดยรอบหรือย่าน
นิทรรศการประจำเดือน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับหอศิลปนี้
เพิ่มเติมข้อมูลนิทรรศการหรือแนะนำพื้นที่ของท่าน
ติดต่อขอข้อมูลหน้า web จากเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เข้าชม
ประเภทผู้เข้าชมได้แก่ บุคคลทั่วไป
 
 
องค์กร

ส่วนจัดการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของร้านอาหารบ้านเรา
 
 
พื้นที่

ร้านอาหาร 2 ชั้น 1 คูหา ตั้งอยู่บนโรงภาพยนตร์ การจัดแสดงผลงานจะถูกติดตั้งบนผนังของห้องอาหาร
 
 
ประวัติการก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยความร่วมมือกันระหว่างคุณบิลลี่ โอแกน และคุณวีระ ทยานุกูลวัฒน์ โดยมีแรงบัลดาลใจจากความชื่นชอบในงานศิลปะของคุณบิลลี่ และการทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องของคุณวีระ ทั้งสองจึงใช้พื้นที่ร้านอาหารเป็นพี้นที่ในการจัดนิทรรศการชั่วคราวควบคู่ไปกับการจำหน่ายอาหาร
 
 
กิจกรรม
ผลงานที่นำมาจัดนิทรรศการที่ผ่านมาจะเป็นผลงานของศิลปินชาวไทย โดยมีอัตราส่วนของศิลปินอาชีพ ร้อยละ 70 และนักศึกษาร้อยละ 30 ความถี่ของนิทรรศการ 12 ครั้งต่อปี เฉลี่ยครั้งละ 1 เดือนนอกจากการจัดนิทรรศการแล้วยังมีการแสดงศิลปะสื่อการแสดงสดและร้านบ้านเรายังเป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่ายผลงานตามความต้องการของ ผู้มาติดต่อขอซื้ออีกด้วย
 
 
ผลงาน
คุณวีระจะเป็นผู้เลือกสรรผลงานที่มีผู้นำมาเสนอขอจัดแสดง โดยจะพิจารณาจากความพร้อมของผลงานและความเหมาะสมกับพื้นที่
 
 
งบประมาณ
ที่มาของรายได้ คือ
1. การขายอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านฯ
2. การหักรายได้ร้อยละ 30 จากการขายภาพของศิลปินที่จัดนิทรรศการภายในร้านฯ
 
 
การดำเนินงาน
ทางร้านบ้านเราจะให้ความสะดวกด้านสถานที่ และการจัดเครื่องดื่มในงานจัดเลี้ยง หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่ การขนย้ายและติดตั้งผลงาน การประชาสัมพันธ์ และการเตรียมอาหารว่างในงานจัดเลี้ยง จะเป็นหน้าที่ของศิลปินทั้งหมด
 
 
ระเบียบปฏิบัติหรือข้อตกลง
หากศิลปินมีรายได้จากการจำหน่ายผลงานที่จัดแสดงภายในร้าน จะต้องมอบให้ทางร้านร้อยละ 30
 
     
 

..ขึ้นด้านบน..
 
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1]สัมภาษณ์ วีระ ทยานุกูลวัฒน์, ผู้จัดการ ร้านบ้านเรา, 16 พฤศจิกายน 2545.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -