หอศิลป์นิทรรศมารศี [Marsi Gallery ][1]

 

 

 
ที่ตั้ง
วังสวนผักกาด 352-354 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0 2245 0568 , 0 2245 6368
โทรสาร
0 2246 1775-6
อีเมล
Imarsigallery@yohoo.com
เว็บไซต์
www.suanpakkad.com
เวลาทำการ
ทุกวัน เวลา 9.00 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม
ไม่มี
ผู้เข้าชม
องค์กร
พื้นที่
ประวัติการก่อตั้ง
กิจกรรม
ผลงาน
งบประมาณ
การดำเนินงาน
ระเบียบประฏิบัติและข้อตกลง
แผนที่การเดินทาง
ข้อมูลบริเวณโดยรอบหรือย่าน
นิทรรศการประจำเดือน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับหอศิลปนี้
เพิ่มเติมข้อมูลนิทรรศการหรือแนะนำพื้นที่ของท่าน
ติดต่อขอข้อมูลหน้า web จากเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมประมาณ 20,000 คนต่อปี ประเภทผู้เข้าชมได้แก่ อันดับ
1. นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวยุโรป และญี่ปุ่น
2. นักเรียน / นักศึกษา
3. ศิลปิน / ผู้ทำงานในแวดวงศิลปะ
 
 
องค์กร

เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
 
 
พื้นที่

ห้องศิลปนิทรรศมารศี ตั้งอยู่ณ บริเวณ ชั้น 2 ของ ศิลปาคารจุมกฎ-พันธุ์ทิพย์ ภายในบริเวณ วังสวนผักกาดโดยประกอบด้วยห้องจัดแสดงขนาดประมาณ 150 ตารางเมตร และเวทีและพื้นที่สนามกลางสวน
 
 
ประวัติการก่อตั้ง
[2]
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิจุมภฏ –พันธุ์ทิพย์ คือ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ “คุณท่าน” ชายาใน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ ศักดิ์พินิต หรือ “เสด็จในกรมฯ” เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยใช้พระนามของพระสวามีร่วมกับนามของท่านเอง ตั้งเป็นชื่อมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
1. จัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขัดสน
2. จัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการแพทย์ และให้การรักษาพยาบาลแก่คนไข้ที่ยากจน
3. จัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการหาความรู้ทางโบราณคดี เกษตรกรรม วัฒนธรรมและศิลปกรรม
4. ร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศล
5. อื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
6. ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ได้ก่อตั้งห้องศิลปนิทรรศมารศี วังสวนผักกาดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านศิลปกรรม และวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับศิลปินแขนงต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการศิลปะหมุนเวียนตอลดปี
ชื่อของ “ห้องศิลปนิทรรศมารศี” ตั้งขึ้นตามพระนามของหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์บริพัตร หรือ “ท่านหญิง” ศิลปินดีเด่นที่ได้รับ การยอมรับ อย่างกว้างขวาง จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ “ท่านหญิง” ทรงเป็นพระธิดาในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตรกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ “เสด็จในกรม” และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์บริพัตร หรือ "คุณท่าน"[3]  ปัจจุบันผู้อำนวยการหอศิลปนิทรรศมารศรี คือ คุณอาทิตยา จันทะวงษ์
 
 
กิจกรรม
การจัดนิทรรศการทางศิลปะจะจัดแสดงผลงานทั้งในนามขององค์กร และผลงานในนามของบุคคล ซึ่งในส่วนของบุคคลจะประกอบไปด้วยศิลปินอาวุโสและศิลปินรุ่นใหม่ เฉลี่ยระยะเวลานิทรรศการละ 1 เดือน นอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว ยังมีกิจกรรมประเภทอื่น ๆ อีก ตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมาได้แก่ การจัดเสวนา การฉายหนังกลางแปลง การแสดงบัลเล่ต์ ลิเก และดนตรี เป็นต้น
 
 
ผลงาน
จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะวัฒนธรรมในแขนงต่าง ๆ ประมาณ 10 ท่าน เป็นคณะกรรมการในการเลือกสรรผลงานโดยจะพิจารณาถึงคุณค่าด้านการศึกษาและความสุนทรีย์ที่มีในผลงาน
 
 
งบประมาณ
ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
 
 
การดำเนินงาน
คุณอาทิตยา จันทะวงษ์ จะเป็นผู้จัดทำแผนการจัดนิทรรศการ ส่วนการขนย้ายผลงานและการจัดพิมพ์สูจิบัตรและบัตรเชิญเป็นหน้าที่ของศิลปิน การประชาสัมพันธ์ที่ทางหอศิลปฯ จะเป็นผู้ดูแลคือ การส่งข่าวการจัดแสดงลงในวารสาร “สารสัมพันธ์” (วารสารของมูลนิธิฯ) การรักษาความปลอดภัยจะทำโดยการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟทั้งตัวอาคาร การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราทั้งพื้นที่ 24 ชั่วโมง และยังมีการทำประกันภัยทรัพย์สินรวมทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ฯ
 
 
ระเบียบปฏิบัติหรือข้อตกลง
หากมีรายได้จากการจำหน่ายผลงานจะต้องมอบให้หอศิลป ร้อยละ 30
 
     
 

..ขึ้นด้านบน..
 
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[1]  สัมภาษณ์ อาทิตยา จันทะวงษ์, ผู้อำนวยการ หอศิลป์นิทรรศมารศี, 21 พฤศจิกายน 2545.
[2] "มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์," สารสัมพันธ์ 8, 3 (เมษายน – มิถุนายน 2542) 2.
[3]ห้องศิลปนิทรรศมารศรี [Online], accessed 31 January 2003. Available from http:/suanpakkad.com/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -