ย้อนกลับ

พิธีลงนามสัญญาจ้างจัดทำระบบ Smart Metro Grid ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับ กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญา จัดทำ “โครงการ Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับเมืองมหานคร” ร่วมกันกับ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง และคุณพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอ์รท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การดำเนินงานครั้งนี้ ถือเป็น อีกหนึ่งโครงการนำร่องที่สำคัญในการยกระดับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าเพื่ออำนวย ความสะดวกให้กับประชาชน ตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในเมืองหลวง โดยหลังจบพิธี ได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย

ย้อนกลับ