ย้อนกลับ

YIP IN TSOI – IBM : Smarter-Secure-Safer Payments

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยความร่วมมือกับ บริษัท คอมพิวเตอร์ยู เนี่ยน จำกัด ร่วมออกบูทในงาน think Thailand IBM เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ การมองหารูปแบบความปลอดภัยใหม่ ๆ ให้กับข้อมูลและเครือข่ายเพื่อต่อกรกับภัยคุกคาม รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล IBM Safer Payment ทำให้การตรวจจับการทำทุจริตสามารถเป็นไปได้แบบ Real-time และสามารถสร้างแบบจำลองการตรวจจับใหม่ๆ เพื่อใช้ตรวจสอบต่อเนื่องได้ทันทีในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เป็นนวัตกรรมทางไอทีแบบ Real Time Fraud Detection Software ที่ใช้เทคโนโลยี Real-time Analytics ตรวจจับการทุจริตในการทำธุรกรรมด้านการเงินออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่อมาเติมเต็มตลาดของการทำ Fraud Detection ในรูปแบบ Online Transactions และเอไอเข้าด้วยกัน การต่อยอดเทคโนโลยีเอไอ และ Cognitive Technology ไปสู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส์ และการคิดวิเคราะห์ข้อมูล มาช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเงินได้อีกด้วย

ย้อนกลับ